Od pewnego czasu w Polsce naprawdę duży duży nacisk kładziony jest na segregację śmieci. Edukuje się Polaków, że śmieci należy odpowiednio utylizować. Tyczy się to również tak zwanych elektrośmieci. Jest to naprawdę niemała grupa odpadów. Kwestie dotyczące elektrośmieci reguluje Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym . Niejedna osoba zapyta w tym miejscu czy kable to także elektrośmieci.

Jasno trzeba powiedzieć, że kable zaliczane są do elektrośmieci. Oznacza to, że nie powinno się wyrzucać ich do kontenera przeznaczonego na zwykłe odpady. Zawierają one bowiem materiały , które mogłyby negatywnie odbić się na kondycji środowiska naturalnego. Pojawia się w związku z tym pytanie co zrobić z tymi kablami, które nie są nam już potrzebne. Rozwiązanie jest naprawdę zaskakująco proste. Najłatwiej odwieźć je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów , który prowadzony jest przez każdą gminę.
Odwożąc kable do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, można mieć pewność, że zostaną one zutylizowane w odpowiedni sposób. W efekcie nie będą zagrożeniem dla środowiska.