Dla wielu ludzi Kraków kojarzy się z wieloma zabytkami o znaczącym znaczeniu historycznym. Takim najistotniejszym symbolem krakowskiej zabudowy jest zlokalizowany na wzgórzu Wawel. Długi czas był on zasadniczą rezydencją polskich monarchów, a także pełnił funkcję obronną. Jest to miejsce, gdzie toczyło się życie artystyczne, polityczne i intelektualne Polski. Również na Wawelu spoczęły szczątki polskich monarchów. Trochę poniżej Wawelu zlokalizowane jest Stare Miasto wraz z Sukiennicami, oraz kościołem Mariackim. Także one uznawane są za kwintesencję Krakowa. Oprócz tego dzielnica Kazimierz bogata jest wiele zabytków. Z pewnością Kraków to miasto z bogatą historią i starymi, dobrze zachowanymi zabytkami. Trzeba jednak pamiętać, że Kraków to również nowoczesna architektura. Obecna budynki łączą się z wartościowymi zabytkami. Ale czy połączenie najnowszych budynków z tymi historycznymi zostało zrobione umiejętnie?

Kraków – miasto z bogatą historią

Kraków pod względem historycznym jest miejscem szczególnym. Znajduje się w nim dużo znaczących zabytków, a zmiana w XVI wieku rezydencji władców do Warszawy nie zmniejszyło jego znaczenia. Historia Krakowa jest podstawą polskiej kultury oraz tożsamości narodowej. W czasach Kazimierza Wielkiego wybudowano tam pierwszą szkołę wyższą – Akademia Krakowska. Największy rozwój Krakowa miał miejsce w XVI wieku, kiedy to miasto zaczęło czerpać z Włoch ideę renesansu. Pomimo tego, że Zygmunt III Waza zmienił siedzibę królów na Warszawę, nie umniejszyło to znaczenia kulturalnego Krakowa. Można powiedzieć, że pełnił on funkcję stolicy aż do pierwszego rozbioru Polski. Wtedy miasto to było niezwykle ważnym miejscem dla rozpowszechniania idei niepodległościowych, a pod koniec XIX i na początku XX nurt artystyczny Młoda Polska zostawił ślad w postaci wyjątkowej architektury i sztuki. 

Współczesna zabudowa Krakowa

Obecna budownictwo jest wyjątkowym sprawdzianem przy zarządzaniu nieruchomościami w Krakowie. Dzisiejsze budynki powinny być odpowiednio wplecione pomiędzy cennymi historycznymi zabytkami. Inwestorzy przed postawieniem budynku powinni dostać odpowienie zezwolenie przez wzgląd na historyczne znaczenie tego miasta. Odpowiednio wkomponowana  współczesna architektura staje się elementem wyjątkowego klimatu miasta. Takim przykładem mogą być: High 5, Centrum Biurowe Lubicz oraz Unity Centre. Kraków jest miejscem, w którym realizuje się dużo nowoczesnych inwestycji, z ekologicznymi rozwiązaniami, przyjaznych przede wszystkim człowiekowi. Także obsługa nieruchomości jest na wysokim poziomie, co sprawia, że miasto nieustannie się rozwija. Zabudowa miasta wyróżnia się również tym, że budynki biurowe nie są postawione w jednym miejscu, a rozrzucone w kilku różnych dzielnicach. Dzięki rozwijającej się architekturze biurowej, Kraków staje się interesującym miastem także dla biznesu.

Zielone miasto Kraków

Miasto rozwija się także pod względem obszarów zielonych. Celem jest stworzenie wielu małych, zielonych miejsc, do których wszyscy mieszkańcy będą mieli niedaleko. Powstaje coraz więcej tzw. parków kieszonkowych, które są niezwykle popularne na całym świecie. Można uznać, że w Krakowie trwa teraz zielona rewolucja. Kraków inwestuje również duże pieniądze w rewitalizację istniejących już parków.  

Kraków i jego bezładna zabudowa

Od pewnego czasu trwa debata na temat niespójnej zabudowy Krakowa. Niewątpliwie zestawienie zabudowy historycznej z zabudową współczesną jest trudnym zadaniem. Część radnych miasta oraz mieszkańców ma wątpliwości, czy zezwolenia na budowę nie były udzielane zbyt nierozważnie – z korzyścią dla inwestorów i szkodą dla mieszkańców. Na pewno niektóre działki nie powinny być zagospodarowywane, a planowane są na ich terenie budowy. Deweloperzy często wykorzystują błędy w polskim prawie budowlanym, a pracownicy urzędów nie posiadają możliwości, żeby zablokować niekorzystne inwestycje. Niektóre pozwolenia na budowę trafiają do sądów, gdzie udowodniono dużo błędów z winy urzędników. Sądy wydały wyroki, w efekcie których zabroniono niektórych inwestycji.